Regulamin nauki i doskonalenia pływania.

Nauka i doskonalenie pływania odbywa się na pływalniach: Rumia, Obłuże, Witomino, Kosakowo.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są w grupach we wszystkich stopniach zaawansowania, raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut (częstsze uczestnictwo uzgadniane jest indywidualnie).
 • Uczestnicy zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania. W miarę czynionych postępów są indywidualnie awansowani do grup programowo wyższych.
 • Na pływalni obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących wokół niecki basenu.
 • Szkoła Pływania "SWIMMER” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i na terenie niecki basenu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Wypełnienie Karty Zgłoszenia z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do zajęć ruchowych w wodzie.
 • Zapoznanie się z regulaminem Szkoły i pływalni, na której uczestnik korzysta z zajęć.
 • Dokonanie opłaty za dany semestr lub opłacenie pojedynczych wejść i uzyskanie ważnej KARTY WSTĘPU na zajęcia.

WARUNKI OGÓLNE I KOSZT ZAJĘĆ:

 • Do udziału w zajęciach upoważnia wykupiona i ważna KARTA WSTĘPU.
 • Przy zapisie do Szkoły dokonujemy opłaty za dany semestr lub lekcje pojedyncze.
 • Najpóźniej w połowie stycznia uiszczamy opłatę za następny semestr (ceny mogą ulec zmianie z przyczyn obiektywnych).
 • UWAGA !!! - w przypadku nieobecności na zajęciach nie ma możliwości zwrotu opłaty, ani przeniesienia na następny semestr.
 • Istnieje możliwość odrobienia każdej nieobecności (po uzgodnieniu z trenerem), na tej samej lub innej pływalni, na której prowadzone są zajęcia, w przeciwnym razie opłata za niewykorzystane lekcje przepada.
 • Zajęcia odwołane przez Szkółkę lub pływalnię będzie można odrobić lub opłatę przenieść na następny semestr.